Transport

Vi skaber værdi for dig

Transport afregnes med den gældende takst på kørsel, hvis afstanden er mere end 5 km. fra København N.
Gældende takst i 2016 er 3,63 kr. pr. kørte kilometer.